Convenant Halfvastenoptocht Angeren

Convenant Halfvastenoptocht Angeren

Convenant Halfvastenoptocht Angeren

Convenant met betrekking tot de veiligheid en aansprakelijkheid voor/tijdens/na de Halfvastenoptocht.

De regelgeving ten aanzien van het organiseren van het evenement wordt door de gemeente Lingewaard kritisch bekeken.
Wij als organisatie streven samen met Politie, Brandweer en de Gemeente naar een evenement waarin wij de veiligheid van alle deelnemers, medeweggebruikers, maar ook van de bezoekers gewaarborgd is.

Mede daardoor willen wij het volgende onder de aandacht brengen en verplichten een ieder er ook na te handelen.

- Personenvervoer op een aanhangwagen of in een laadruimte achter een motorvoertuig (tractor) is ten strengste verboden.

- Het plaatsnemen op de wagen is alleen toegestaan tijdens de optocht. Dit vanaf de startplaats (Zahnstraat Angeren)

- Hierop zal ten strengste gecontroleerd worden bij het opstellen en het rijden naar de startplaats.

- Bij het niet nakomen van deze regelgeving zal u uit de colonne worden gehaald en zal diskwalificatie aan de optocht voor de groep/creatie volgen.

- De contactpersoon die de groep heeft aangemeld is/blijft het aanspreekpunt voor de organisatie, hij/zij zal erop toe moeten zien dat alles op een correcte wijze verloopt.

- Bij eventuele excessen zal de contactpersoon hierop aangesproken worden.

- Tevens zullen de contactpersoon en de bestuurder te allen tijde bij het voertuig aanwezig moeten zijn voor een directe communicatie.

- Bestuurders van het voertuig zijn te allen tijde aansprakelijk.

- Hier zal dan ook strikt op gecontroleerd worden door de organisatie en/of Politie.

- Elke civiele aansprakelijkheid rust op de bestuurder, als passagiers persoonlijk letsel oplopen door rij- fouten buiten het evenement.

- Denk aan roekeloos en te hard rijden, remmen, of snel optrekken, het nemen van bochten etc. waardoor passagiers van de wagen afvallen en in het ergste geval met dodelijke afloop.

- Men is als bestuurder van het voertuig niet verzekerd en de schade zal dan ook verhaald worden op de bestuurder.

Bestuurders/carnavalisten laat het zo ver niet komen en neem de veiligheidsregels in acht, alleen dan kunnen we streven naar een veilige Halfvastenoptocht.

 

In aansluiting op de veiligheid van de carnavalisten is de route naar en na afloop van de Halfvastenoptocht een zeer belangrijk aandachtspunt.

 

Alle wagens kunnen op eigen gelegenheid naar de opstellocatie aan de Zahnstraat te Angeren rijden.
De opstelrichting is vanaf de kruising Lodderhoeksestraat/Zahnstraat richting het Grundel te Angeren.

• Vanuit Huissen/Bemmel volg de Iepenstraat/Jan Joostenstraat, Lodderhoeksestraat, sla linksaf de Zahnstraat op, waar u vanzelf de opstelplaats oprijdt.

• Vanuit Doornenburg Gendt, volg de route via Lodderhoeksestraat zodat u rechtsaf de Zahnstraat op komt. waar u vanzelf de opstelplaats oprijdt.

- Elke deelnemer dient op eigen verantwoording en op een veilige manier bij de startplaats aan te komen. Hierbij dient men de wettelijke regels na te leven.

- De carnavalswagens zullen d.m.v. de aanwijzingen van herkenbare begeleiders van de
organisatie naar de startplaats worden gebracht dit om de veiligheid van het overige verkeer te kunnen garanderen.
Deze begeleiders moeten voor de overige medeweggebruikers herkenbaar zijn door hun signaal of veiligheidsvest/jas.

- Na afloop van de Optocht kunnen de deelnemers die de feesttent willen bezoeken alleen aan het
eind van de route, hoek Iepenstraat/Leutsestraat van de wagen afstappen, dus beslist niet op andere locaties.

- Na afloop van de Optocht dienen alle carnavalswagens op het kruispunt Iepenstraat/Leutsestraat het parcours te verlaten.
Dit kan door linksaf richting Huissen te gaan, of rechtsaf richting Gendt.

- De wagens zullen direct na afloop richting huiswaarts hun weg vervolgen.
Dit valt weer onder eigen verantwoordelijkheid.

- Volg de aanwijzingen van Politie en de Verkeersregelaars ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

- Wij als organisatie gaan er van uit dat de bestuurders en deelnemers er alles aan zullen doen om de Halfvastenoptocht voor/tijdens/na afloop zo correct mogelijk te laten verlopen, en er natuurlijk naar zullen handelen.

- LET OP: I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurd brandblusmiddel mee te voeren

- Wij willen de chauffeurs van de voertuigen erop attenderen dat er alcoholcontrole zal worden uitgevoerd op de opstellocatie.

- U wordt als chauffeur verplicht een sleepkabel mee te voeren, dit om een voertuig
met (motor)pech direct weg te kunnen slepen tijdens de Optocht.
Dit bespaart veel ergernis van de deelnemers en de optocht kan op een correcte wijze haar weg vervolgen.

- Alleen de contactpersoon van de groep is het aanspreekpunt voor de organisatie en dient samen met de chauffeur
te allen tijde bij het voertuig aanwezig te zijn.

- De deelnemers kunnen zich het beste per fiets naar de opstellocatie verplaatsen (kermisterrein Zahnstraat).
Hier zal gelegenheid zijn om de fietsen te parkeren. Volg de instructies van de aanwezige verkeerregelaars zonder discussie op zodat er geen
misverstanden kunnen ontstaan.

In gevallen waarin dit convenant niet voorziet, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen.